Renovarea Punctelor Reţelei Geodezice Naţionale de ordinul 0

Data: 
Wed, 2018-01-10 12:29

 

În scopul respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 29 din 14.01.1994 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia punctelor geodezice pe teritoriul Republicii Moldova, la iniţiativa Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru au fost lansate lucrările de renovare ale punctelor geodezice de ordinul 0 ale RGN, realizate de către specialiştii din cadrul Î.S. "INGEOCAD", finalizate pe data de 10 Ianuarie 2018 cu renovarea punctului RGN de ordinul 0 amplasat în apropierea satului Cheltuitorul Nou (Municipiul Chişinău). Ca rezultat al lucrărilor efectuate au fost renovate toate cele 5 puncte ale Reţelei Geodezice Naţionale de ordinul 0.

Reţeaua geodezică  este un sistem de puncte plasate pe  suprafaţa pămîntului,  marcate,  fixate pe teren prin semne şi centre speciale,  a căror  poziţie  absolută  şi relativă este  determinată  planimetric  şi altimetric.

Reţelele geodezice  servesc  drept bază planimetrică şi  altimetrică pentru  ridicările topografice şi întocmirea hărţilor, precum şi  pentru lucrările  de prospecţiuni, de construcţie şi alte lucrări speciale,  ce ţin  de  calculele  exacte  pe  teren,  pentru  necesităţile  economiei, ştiinţei şi apărării naţionale.