Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Data: 
Mon, 2017-09-25 14:59
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 29 septembrie 2017, str. Puşkin 47, etajul 1 (sala de conferințe), ora 09:00 va avea loc proba scrisă la examenul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii pentru următoarele categorii:
I ­ Geodezia;
II ­Topografia;
V – Prospecţiuni topografice;
VI – Asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor.
Anexat la acest mesaj puteţi găsi bibliografia pentru fiecare din categoriile menţionate, în baza căreia va fi efectuată examinarea participanţilor.
Lista participanţilor admişi la examen:
 
Nr.
Numele, prenumele
Categoria
1
Burcovschi Alexandru
6
2
Bordei Victor
5, 6
3
Diftirenco Alexandru
5, 6
4
Bazatin Maxim
5, 6
5
Cojocari Andrei
1, 5
6
Cotorobai Viorelia
1
7
Hâncu Nicolai
5
8
Său Igor
5, 6
9
Cunicica Alexandru
5
10
Mindov Lilian
2, 5
11
Carchilan Arcadie
1, 2, 5, 6
12
Cogîlniceanu Sergiu
6
13
Vasilache Ion
5
14
Frasineanu Ion
5
15
Manoli Victor
5, 6
16
Bețișor Valentin
5, 6
17
Pascari Leonid
5
18
Cucorean Serghei
5, 6
19
Lupu-Goriță Viorel
5, 6
20
Zavodnîi Vlad
5
21
Ursu Alexandr
5
22
Victor Cebanu
5, 6
23
Vitali Nicolov
5, 6
24
Surlaru Sorin
5, 6

  BIBLIOGRAFIA

 
 
1.      Categoria I (geodezia):
a)      Legea nr. 778 din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică;
b)      Hotărîrea Guvernului nr. 48 din 19 ianuarie 2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţeaua geodezică naţională;
c)      Hotărîrea Guvernului nr. 29 din 14 ianuarie 1994 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia punctelor geodezice pe teritoriul Republicii Moldova;
d)      Regulamentul cu privire la trecerea la sistemul de coordonate global şi de referinţă şi la proiecţiile cartografice respective;
e)      Instrucţiunea cu privire la crearea Reţelei Geodezice Naţionale;
f)       Instrucţiunea cu privire la crearea Reţelei Naţionale de Gravimetrice;
g)      Instrucţiunea cu privire la modul de executare a observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS).
 
2.      Categoria II (topografia):
a)      Legea nr. 778 din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică;
b)      Atlasul de semne convenţionale pentru hărţile topografice la scara 1:50 000 (Aprobat prin Ordinul ARFC nr. 11 din 30 ianuarie 2015);
c)      Ordinul 39 din 26 martie 2015 cu privire la aprobarea modelului Cvasigeoidului pentru teritoriul Republicii Moldova;
d)      Instrucţiunea cu privire la modul de executare a observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS);
 
3.      Categoria V (prospecţiuni topografice):
a)      Legea nr. 778 din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică;
b)      Instrucţiunea pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 şi executarea prospecţiunilor inginero-geodezice în construcţii;
c)      Atlas de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;
d)      Instrucţiunea cu privire la modul de executare a observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS);
e)      Indicatorul pentru lucrările topografo-geodezice şi cartografice (Aprobat prin Ordinul ARFC nr. 48 din 07 aprilie 2016);
f)       Instrucţiunea cu privire la modul de executarea a observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS);
 
4.      Categoria VI (asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor):
a)      Legea Nr. 778 din 27.12.2001 cu privire la geodeziei, cartografie şi geoinformatică;
b)      Normativ în construcţie. NCM A.06.02:2015;
c)      Instrucţiunea pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000; 1:500 şi executarea prospecţiunilor inginero-geodezice în construcţii.