Invitație spre participare

Data: 
Mon, 2017-09-11 15:50

Reprezentanții Agenției Servicii Publice, Primăriei mun. Chișinău, Primăriei mun. Bălți, Uniunii Geodezilor, Geologilor și Inginerilor Cadastrali din Moldova, Uniunii Geodezilor din Moldova sunt invitați, marți, l9 septembrie 2017, ora 10:00, str. A. Pușkin, 47, etaj 1, la atelierul de lucru cu tematica,,Implementarea softului Inventori 11 la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și incăperi izolate, întru integrarea planurilor de nivele în format digital în baza de date grafică a cadastrului".