Mesajul de felicitare al dlui Anatolie Ghilaș director general ARFC cu ocazia zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare

Data: 
Fri, 2017-07-28 11:54
Stimaţi colegi, lucrători din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare!
Vă aduc cele mai sincere felicitări cu ocazia Zilei profesionale alucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare .
 Sărbătorirea aceastei zile denotă faptul că activaţi într-un domeniu ce este în continuă dezvoltare şi evoluţie, cu realizări  şi succese.
 Vă doresc ca această sărbătoare să vă motiveze să valorificaţi potenţialul, pe care îl deţineţi, cu succes în activităţile cotidiene, să rămîneţi a fi deosebit de importanţi pentru societate şi împliniţi ca specialişti. Deja este o tradiţie ca în fiecare an în ultima zi de duminică a lunii iulie, cei care activăm în această importantă ramură să sărbătorim. 
Profesionalismul şi perseverenţa, precum şi utilizarea potenţialului profesional şi intelectual în îndeplinirea lucrărilor colaboratorilor din domeniu au făcut posibilă atingerea unor bune rezultate în sistemul geodezic, cadastral şi funciar, dar există încă multe obiective care urmează sa fie realizate şi atingerea cărora necesită eforturi comune.
Sunt convins că munca pe care o realizaţi vă determină să vă asumaţi succesele obţinute, precum şi să depăşiţi dificutăţile cu care vă confruntaţi, vă aduce  satisfacţie  şi   vă   motivează   să  activaţi în continuare.
Sper ca Ziua profesională va reprezenta un garant şi catalizator al proiectelor de perspectivă, armonia şi colaborarea să domine în activitatea cotidiană, iar spiritul de autoperfecţionare să persiste .
Cu respect,
Director general al ARFC Anatolie GHILAŞ