Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Data: 
Tue, 2017-06-13 16:31

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 16 iunie 2017, pe str. Puşkin 47, bir. 101 (sala de ședință), ora 9:00 va avea loc proba scrisă la examenul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii pentru următoarele categorii:

V – Prospecţiuni topografice;
VI – Asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor.
Anexat la acest mesaj puteţi găsi bibliografia pentru fiecare din categoriile menţionate, în baza căreia va fi efectuată examinarea participanţilor.
Lista participanţilor admişi la examen:
 

Nr.

Numele, prenumele

Categoria

1

Burcovschi Alexandru

6

2

Balan Octavian

5

3

Bordei Victor

5, 6

4

Simanschii Nicolai

5, 6

5

Mîţu Ion

5, 6

6

Mînăscurta Dmitri

5

7

Diftirenco Alexandru

5, 6

8

Cenușa Vladislav

5, 6

9

Ionaş Vasile

5, 6

10

Botnaru Dumitru

5, 6

11

Bodnariuc Igor

5

12

Cotorobai Viorelia

5

13

Hâncu Nicolai

5

14

Gheorghiță Andrei

5, 6

  
BIBLIOGRAFIA
 
 
 
Categoria V (prospecţiuni topografice):
 
a)      Legea nr. 778 din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică;
b)      Instrucţiunea pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 şi executarea prospecţiunilor inginero-geodezice în construcţii;
c)      Atlas de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (Aprobat prin Ordinul ARFC nr. 129 din 18 iulie 2012);
d)      Instrucţiunea cu privire la modul de executare a observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS);
e)      Indicatorul pentru lucrările topografo-geodezice şi cartografice (Aprobat prin Ordinul ARFC nr. 48 din 07 aprilie 2016);
f)       Instrucţiunea cu privire la modul de executarea a observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS).
 
Categoria VI (asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor):
 
a)      Legea Nr. 778 din 27.12.2001 cu privire la geodeziei, cartografie şi geoinformatică;
b)      Normativ în construcţie. NCM A.06.02:2015;
c)      Instrucţiunea pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000; 1:500 şi executarea prospecţiunilor inginero-geodezice în construcţii;
d)      Instrucţiunea cu privire la modul de executarea a observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS).