Planul de livrare a serviciilor de date deshise oficiale europene implimentat la Brussels

Data: 
Tue, 2017-06-13 15:25

 Membrii Eurogeographics s-au întrunit la data de 12 iunie 2017 pentru prezentarea proiectelor de acțiuni ce urmează a fi întreprinse pentru livrarea serviciilor de date deschise europene susținute de datele geospațiale din surse oficiale.

ELS (Serviciile deschise de localizare europeană) au drept obiectiv asigurarea disponibilității datelor geospațiale de către autoritățile publice din domeniul cartografiei, cadastrului și administrării funciare. Instituite de către Uniunea Europeană,  contribuie la construcția Europrean Location Framework (ELF) proiect ce dezvoltă standardele, specificațiile, instrumentele și infrastructura tehnică în furnizarea conținutului geospațial european. Deschiderea ELS este concentrată pe facilitarea accesării, de asemenea încurajează luarea și utilizarea informațiilor, precum și insistă în stabilirea unui program vast de activități pentru mediul de afaceri mic și mijlociu. Prin urmare, acesta este o componentă esențială pentru construirea serviciilor ELS.
Eurogeographics este o asociație internațională non-profit, are ca membri reprezentanții autorităților europene de cartografie, cadastru și administrare funciară, care coordonează inițiativa de doi ani, cu 50% finanțare  din partea Comisiei Europeane începînd cu anul 2016 prin intermediul CEF Telecom. Colaborează cu parteneri din organizațiile membre din Norvegia, Olanda, Marea Britanie, Finlanda, Spania, Suedia, Polonia și Germania.
Helen Kaestner, managerul programului de tranziție al ELS s-a referit la faptul că politica programului este de a dezvolta servicii de date deschise europene, folosind informații geospațiale oficiale  împreună cu un model de afaceri asociat, respectând în același timp politica națională, cerințele legislative și de afaceri ale membrilor EuroGeographics. Aceasta va asigura certitudinea cu privire la ceea ce este gratuit, la ce se percepe, la termenii și condițiile de utilizare sau reutilizare.
Proiectul Open ELS face parte din viziunea mai largă a EuroGeographics pentru o resursă informațională unică și puternică care să acopere Europa geografică, precum și statele membre ale UE. Împreună cu membrii săi, asociația se angajează să dezvolte accesul la datele din sursele  oficiale, naționale pentru a furniza ELS.  Aceasta va fi o  sursă unică de date din mai multe țări care este livrată cu o specificație comună sub licență, clară și armonizată și cu un preț prestabilit.
Doamna Kaestner s-a mai referit la următoarele aspecte:
-Datele geospațiale oficiale sunt foarte apreciate și oferă încredere utilizatorilor că  sunt coerente și comparabile, indiferent de sursa lor națională.
-Furnizarea unui serviciu operațional este un angajament ambițios, dar comunitatea geospațială are o tradiție de succes de colaborare pozitivă și puternică. EuroGeographics se bazează pe practica de schimb de cunoștințe și experiență și avem o practică reușită în ceea ce privește furnizarea de produse armonizate de date geospațiale europene.
-Asigurarea ELS deschise completează activitățile naționale ale membrilor noștri și oferă o resursă fundamentală pentru Europa care să răspundă nevoilor și așteptărilor ridicate ale utilizatorilor .
Pentru mai multe detalii accesați:  http://www.eurogeographics.org