Concurs cu privire la ocuparea funcției de registrator

Data: 
Tue, 2017-06-13 10:04

Agenţia  Relaţii Funciare şi Cadastru

Întreprinderea Specializată în “ Cadastru” anunţă primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea  funcţiei de registrator în oficiile cadastrale  teritoriale:    Anenii- Noi, Basarabeasca,   Cahul, Călăraşi,  Căuşeni,   Cimişlia,  Criuleni,  Drochia,  Edineţ, Leova,  Făleşti,  Hînceşti,  Ialoveni, Nisporeni,  Orhei,  Rîşcani,   Sîngerei, Teleneşti,  Vulcăneşti,   filiale ale Î.S.”Cadastru”   în termen pînă la 17.07.2017

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

a) cetăţenia Republicii Moldova;

b) este licenţiat în drept, sau

- are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a îndeplinit timp de un an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani în cadrul oficiului cadastral teritorial, o funcţie corespunzătoare specialităţii cadastru şi organizarea teritoriului;

c) nu are antecedente penale nestinse;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

Concursul include proba scrisă şi interviul.

Lista actelor ce urmează a fi prezentate şi lista cu temele pentru proba scrisă şi interviu pot fi găsite  pe pagina web:www.cadastre.md sau obţinute pe adresa:

Î.S.“Cadastru”

MD-2005, mun. Chişinău, str. Puşkin, 47, bir.510

Tel: 022  88-10-12