Anunț privind funcțiile vacante în cadrul oficiilor cadastrale teritoriale

Data: 
Fri, 2017-03-31 09:42

Întreprinderea Specializată în “ Cadastru”anunţă angajarea la funcţia de inginer cadastral în oficiile cadastrale teritoriale:Cahul, Călăraşi, Criuleni, Ialoveni, Nisporeni, Stefan - Vodă, Străşeni filiale aleÎ.S.”Cadastru”.

Studii: Superioare în domeniul cadastrului şi organizarea teritoriului, geodeziei, construcţiilorsau student la una din facultăţile respective

Cunoştinţele de bază: Cunoaşterea legislaţiei de bază pentru lucrările cadastrale Cunoaşterea utilizării aparatelor geodezice (staţie totale, GNSS) Cunoaşterea programelor specializate de prelucrarea datelor geodezice (Credo) Cunoaşterea cerinţelor de bază privind executarea măsurărilor în teren Cunoaşterea programelor specializate pentru executarea lucrărilor cadastrale (MapInfo,Inventory, alt.)

Cerinţe faţă de candidat: Cunoașterea limbii romana/rusă Este binevenită experiență in domeniul respectiv minim 1 an, după caz Cunoașterea programelor MS Office ş.a. Responsabilitate, iniţiativă, comunicabil.

Relaţii: CV-ul, portofoliul şi întrebările suplimentare pot fi adresate la: info@isc.cadastre.md; şi/sau liudmila.boian@isc.cadastre.md tel de contact 022 88 10 12, 022 88 10 13