Audienta in teritoriu

Data: 
Wed, 2016-05-18 16:24

Astazi 17mai dl Anatolie Ghilas, directorul general al ARFC a intreprins o vizita de lucru in raionul Rezina unde s-a întâlnit cu cetăţenii, care au drept scop aprecierea unor probleme cu care se confruntă oamenii de rând în viaţa de fiecare zi şi după necesitate, implicarea organelor centrale şi locale de specialitate ale administraţiei publice în soluţionarea sau aplanarea problemelor abordate de către cetăţenii satelor şi raioanelor respective.Măsurile nominalizate sunt întreprinse în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului nr. 78 din 12.02.2010 privind stabilirea zilei de audienţă şi de întâlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii. Alaturi de directorul general dl Ghilas a mai participat si directorul Întreprinderii de Stat „Cadastru”, dna Angela Matcov, intreprindere care prestează o gamă largă de servicii, de la executarea lucrărilor cadastrale, înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile până la evaluarea bunurilor imobile si directorul Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” dna Cristina Nicolaescu , intreprindere care îndeplineşte următoarele genuri de lucrări:- identificarea, inventarierea cantitativă şi calitativă a terenurilor destinate agriculturii proprietate publică a statului pentru înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile;- proiecte de consolidare a terenurilor agricole;- lucrări cadastrale complexe de stabilire în natură a hotarelor terenurilor proprietate publică a statului cu autentificarea dreptului deţinătorului de teren;- delimitarea terenurilor proprietate publică cu înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile;- investigaţii pedologice şi cercetări de laborator pentru determinarea calităţii solurilor;- perfectarea materialelor cadastrale de atribuire a terenurilor şi modificare a categoriei de destinaţie pentru necesităţi neagricole.