Adunarea Eurogeographics 2016

Data: 
Fri, 2016-05-13 16:43
În perioada 09-12 mai curent dna Maria Ovdii, şef al Direcţiei Geodezie, Cartografie, Geoinformatică a ARFC a participat  la Leuven/ Belgia, la Adunarea Generală  Extraordinară EuroGeographics. În sesiunile de lucru al evenimentului au participat 60 delegați din 32 țări.Tema de baza a Adunării generale a fost Viziunile și Strategiile de viitor a serviciilor europene de date spațiale.
Dl Dan Paull, Președinte al PSMA Australia a prezentat raportul de baza despre structura și Componentele seturilor de date geospațiale în Australia.
Dl Martin Salzmann, Președintele EuroSDR, a prezentată raportul succinct despre progresul colaborarii între comunități ce ține de Managementul datelor geospațiale. Adunarea Generală Extraordinară a aprobat aplicația de membru activ al Agenției de Geodate al Danemarcii.
Totodată în cadrul evenimentului au fost prezentate  principalele teme care urmează să fie prezentate în cadrul Adunării Generale din 2016, Budapesta.
Concluzii și recomandări:Evenimentul a oferit noi oportunități pentru membrii EuroGeographics de a afla mai multe despre rețelele de schimb și cunoștințe, proiecte și produse și servicii;Corespondenții permanenți au dscutat Despre oportunități și așteptările membrilor.Se propune ca ARFC să fie mai activă ce ține de participarea în următoarele:
◊ Proiectul ELF
◊ Dezvoltarea colaborarii internationale cu organizațiile: EuroGeographics: participarea în grupurile de lucru, UN-GGIM: Managementul datelor geospațiale; Comisia Europeană: aplicarea de potențiale proiecte; EEA: aplicarea la granduri pentru dezvoltarea hărților de bază, (topo+adm), hărților cadastrale; Consolidarea și Managementul Infrastructurii tehnice: Oskari, Degree, Mapserver, Geoserver.
◊ Dezvoltarea parteneriatului pentru schimb de cunoștințe: implicarea experților din sectorul academic și privat pentru demonstarea bunelor practici pentru schimbul de date geospațiale.

 

◊ Dezvoltarea Rețelei GNSS/MoldPOS :- Standarde, îndrumări, recomandări;Analiză SWOT a activității MoldpOS: organizarea de ateliere de lucru, mese rotunde; Cooperarea cu EUREF, EUPOS, CLGE, UN GGIM/; Global Geodetic Network; Examinarea Rețelei GNSS ca parte a ELF; Interoperabilitatea datelor și produselor; Cooperare la nivel științific.