Rezultatele examenului de atestare a evaluatorilor bunurilor imobile

Data: 
Thu, 2016-04-28 10:25

 Pe data de 22 aprilie 2016 a avut loc examenul de atestare a evaluatorilor bunurilor imobile. Examenele se efectuează în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 989 din 18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare şi  Hotărîrii Guvernului nr.900 din 24 iulie 2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor bunurilor imobile. La examen au participat 14 solicitanţi din care 8 au trecut ambele probe (şi ceea scrisă şi ceea verbală) cu succes. Astfel, coeficientul de trece a constituit 0,57. În aceiaşi zi participanţii la examen au primit şi certificatele de calificare a evaluatorului  pentru perioada de 5 ani.  În prezent în Republica Moldova în domeniul evaluării bunurilor imobile activează 140 de evaluatori – titulari ai certificatelor de calificare a evaluatorilor bunurilor imobile.De asemenea, Comisia a examinat rapoartele de evaluare a bunurilor imobile prezentate de către băncile comerciale, companiile de asigurare, organele administraţiei publice centrale în vederea corespunderii rapoartelor de evaluare prevederilor actelor legislative în domeniu. Comisia de atestare a evaluatorilor bunurilor imobile a luat decizia de retragere a certificatului de calificare de la un evaluator pentru încălcarea repetată a cerinţelor de executare a lucrărilor de evaluare, precum şi de aplicare a avertizărilor privind calitatea joasă  a rapoartelor de evaluare pentru doi evaluatori.