Şedinţă de lucru

Data: 
Wed, 2016-04-27 13:33
 
Avînd în vedere intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 24  din  04.03.2016  ( Monitorul Oficial nr.100-105/192 din 15.04.2016), conform căreia a fost modificat şi art. 71 din Codul funciar prin care au fost delegate unele atribuţii către autorităţile publice locale de nivelul I şi II privind schimbarea destinaţiei terenurilor agricole, la 26 aprilie în incinta ARFC  a  fost organizată  şedinţa de lucru  cu participarea reprezentanților Cancelariei de Stat, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova precum şi a reprezentanţilor autorităţilor publice locale de nivelul I şi II.
Dl Anatolie GHILAŞ, director general al ARFC, a menţionat că conform   modificărilor recente a unor acte legislative, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei, în termen de 6 luni urmează să  aducă actele normative în concordanţă legea.
Astfel,  Dl Anatolie GHILAŞ a  exprimat disponibilitatea Agenţiei de conlucrare cu toate APC şi APL inclusiv societatea civilă pentru elaborarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 1451  din  24.12.2007.
         De menţionat, că la această şedinţă  au fost   scoases în evidență modificările  ce urmează a fi efectuate în actele normative în concordanţă cu prezenta lege.
În cadrul acestei şedinţe s-a convenit,  că ARFC va institui un grup de lucru cu participarea părţior implicate, care va elabora pronuerile de modificare a Regulamentului în cel mai scurt termen, care să stabilească clar procedurile de rigoare şi excluderea interpretărilor neunivoce ale prevederilor legii respective.