Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim

 Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim reprezintă autoritatea administrativă, subordonată Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, care exercită supravegherea şi efectuează controale de stat privind respectarea legislaţiei în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.

Misiunea Inspectoratului constă în protecţia intereselor statului în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii prin exercitarea, conform principiilor transparenţei şi legalităţii, a supravegherii şi controlului activităţii geodezice, cartografice şi geoinformatice.

  În atenția agenților economici supuși controlului :
Solicitarea documentelor respective este efectuată în baza legislaţiei în vigoare:
-     Lege Nr. 778 din 27.12.2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică;
-     Legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologie;
-     Legea 451 nr. din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
-     Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
-     Hotărîrea de Guvern nr. 731 din 05.08.1997 cu privire la aprobarea regulamentului Fondului Cartografo-Geodezic de Stat al Republicii Moldova;
-     Hotărîrea de Guvern nr. 729 din 08.09.2015, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim, structurii şi efectivului-limită ale acestuia.
Contacte:
 Conducere:
Șef/ tel/: 022 88 – 12 – 67
Direcția pentru supravegherea topografo-geodezică şi cartografică:
Inspectori/ tel: 022 88 – 12 – 18; tel: 022 88 – 12 – 09
Serviciul juridic şi resurse umane:
 tel/fax: 022 88 – 12 – 55
Adresa:
str. Puşkin, 47
Chişinău, Republica Moldova
MD-2005.
E-mail:
controale @issgtr.gov.md