Sistemul de evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării din Republica Moldova -prezentat în revista internaţională Land Tenure Journal

Data: 
Fri, 2016-04-15 15:20

Revista  recenzată Land Tenure Journal  este editată de către Organizaţia pentru Alimentaţia şi Agricultură a Organizaţiei Naţiunilor Unite  şi  are drept scop publicarea celor mai actuale informaţii din domeniile  politicii funciare, reformelor funciare şi gestiunea resurselor funciare din toate ţările lumii.

O nouă  ediţie a revistei Land Tenure Journal , editată de FAO în comun cu Banca Mondială, a fost publicată în luna februarie 2016 şi întreaga ediţie a avut o singură tematică, actuală pentru toate ţările lumii  - evaluarea şi impozitarea bunurilor imobile. Aceasta ediţie poate fi considerată ca o culegere a exemplelor de cea mai bună practică în domeniu. 

Evaluarea corectă a bunurilor imobile, precum şi impozitarea acestora în baza valorii de piaţă este considerată  ca un element cheie al administrării funciare, care asigură dezvoltarea socială şi economică sustenabilă a localităţilor,  contribuindu-se la finanţarea eficientă a autorităţilor publice locale în condiţiile de descentralizare a bugetului public. Ediţia tematică publicată include studii de caz a nouă ţări: Albania, Kazahstan, Lituania, Moldova, Slovenia, Polonia, Serbia, Turcia, Ţările de Jos (Olanda). 

Articolul „Evaluarea şi impozitarea bunurilor imobile în Republica Moldova”, inclus în revistă, este scris de Olga Buzu, doctor habilitat în ştiinţe economice, şef Serviciului evaluarea bunurilor imobile al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.

Sistemul de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, creat în Republica Moldova, este considerat de reprezentanţii Băncii Mondiale şi de specialişti cu renume în plan internaţional din domeniu ca unul din cele mai progresiste sisteme de evaluare din Europa.  La Conferinţa internaţională, organizată de Banca Mondială în iunie 2015 în Vilnius,  prezentarea sistemului de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării a fost inclusă în prezentările ţărilor, care au creat cele mai avansate sisteme de evaluare şi impozitare a bunurilor imobile din Europa şi Asia Centrală – Ţările de Jos (Olanda), Lituania şi Slovenia.

 

Publicaţia dată serveşte drept dovada de corectitudinea conceptului de evaluare şi impozitare a bunurilor imobile, ales de Republica Moldova, promovat de Ministerul Finanţelor şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Conducerea Agenţiei, Director general Dl Anatolie GHILAŞ acordă permanent o atenţie deosebită dezvoltării cadastrului bunurilor imobile şi evaluării imobiliare în scopul impozitării. Sperăm, că aprecierea înaltă a sistemului de evaluare a bunurilor imobile  în scopul impozitării, creat în Republica Moldova, din partea organizaţiilor imternaţionale, va contribui pozitiv şi asupra recunoaşterii respective a acestuia şi în ţara noastră. 

Ediţia nouă de Land Tenure Journal poate fi accesată la următoare adresa

http://www.fao.org/3/a-i5429t.pdf