Aviz cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a unei societăţi de autit pentru auditarea situaţiilor financiare anul 2015 a Întreprinderii de stat Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare

Data: 
Thu, 2016-04-14 15:30

 Denumirea beneficiarului: Î.S.Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare. Obiectul achiziţiei:  concursul de selectare privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015. Termenul-limită de depunere a ofertei: 30 de zile din data publicării pe pagina web a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (www.arfc.gov.md) şi pe pagina web a întreprinderii (www.prosol.md).

Locul prezentării ofertei: MD-2070, str.Ialoveni, 100/B, mun.Chişinău.
Condiţii obligatorii: Societatea de audit trebuie să fie inclusă în lista din anexa la H.G. nr.799 din 29.10.2015; oferta societăţii de participare la concurs trebuie să întrunească cerinţele prevăzute în H.G. nr.875 din 22.12.2015.
Informaţii generale despre întreprindere: capital social – 16,7 mln. lei; obiectul principal de activitate – proiectarea şi executarea lucrărilor de terasemente, edificarea construcţiilor în domeniul hidrotehnicii şi hidroamelioraţiei. Venituri din vânzări – 11,7 mln.lei, numărul mediu scriptnic al personalului – 114.
Informaţii suplimentare la tel. 022284790.