Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Acreditaţi din Romania

Data: 
Tue, 2015-10-06 15:02

Pe data de 2 octombrie 2015 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a fost gazda a unei intruniri, care fără îndoieli va influenţa în mare măsură asupra formării unei pieţe dezvoltate a serviciilor de evaluare a bunurilor din Republica Moldova. În premiera în istoria dezvoltării activităţii de evaluare în Republica Moldova a avut loc şedinţa comună a Consiliilor Societăţii Evaluatorilor Independenţi din RM şi Asociaţiei Naţionale ale Evaluatorilor Autorizaţi din Romania.Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, fiind autoritatea publică centrală în atribuţiile căreia este şi reglementarea activităţii de evaluare a bunurilor imobile, permanent acordă un sprijin în dezvoltarea profesiei de evaluator, asociaţiilor obşteşti ale evaluatorilor, diferitor iniţiative de dezvoltare a domeniului. Director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dl Anatolie GHILAŞ în discursul său  a şedinţa comună a SEI RM şi ANEVAR a menţionat importanţa şi actualitatea stabilirii unor relaţii de colaborare a profesioniştilor din cele două ţări. O atenţie deosebită dl GHILAŞ  a  acordat dezvoltării  evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării ca partea componentă a sistemului performant al cadastrului bunurilor imobile creat în Republica Moldova. De asemenea conducătorul Agenţiei a subliniat actualitatea elaborării Standardelor Naţionale de Evaluare, care se vor baza pe cea mai bună practica internaţională de evaluare, inclusiv şi pe standardele internaţionale de evaluare. Şedinţa comună a asociaţiilor evaluatorilor din Republica Moldova şi Romania s-a finalizat cu încheierea Acordului de colaborare, domeniile prioritare a căruia ţin de promovarea la nivel naţional  a celei mai bune practici în domeniu; schimbul de experienţă în domeniul reglementării activităţii de evaluare; accesul reciproc al membrilor SEI RM şi ANEVAR la programele de instruire şi formare continuă.  Consiliul ANEVAR a exprimat sincera dorinţă de a colabora atît cu evaluatorii sectorului privat, cît şi cu autorităţile publice centrale, care reglementează activitatea de evaluare în Republica Moldova în vederea dezvoltării metodologiei de evaluare şi perfecţionării reglementării acestei activităţi. Bibliotecile ARFC şi SEI RM au beneficiat de monografii, cărţi, manuale, reviste, culegeri de normative, elaborate şi editate recent de ANEVAR, care au fost oferite amabil de conducerea ANEVAR.