Lista evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare

Lista evaluatorilor, titulari ai certificatelor de calificare (Actualizată la 31.03.2021)

Lista subiectelor pentru examen

Lista actelor necesare pentru a participa la procedura de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile

Model cerere privind acordarea certificatului al evaluatorului bunurilor imobile în limba Română

Model cerere privind acordarea certificatului al evaluatorului bunurilor imobile în limba Rusă

 

ATENȚIE!!!

Copiile rapoartelor de evaluare se prezintă în format electronic, la adresa autorităţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru: info@arfc.gov.md.

Totodată paginile pe care sunt semnăturile: directorului (administratorului), evaluatorului certificat şi, după caz, evaluatorului stagiar, şi sigiliul întreprinderii de evaluare, se scanează color şi se încorporează în raportul de evaluare.

Nepersonalizarea rapoartelor de evaluare se efectuează prin depersonificarea informaţiei strict confidenţiale, conform pct.24 alin. 4) al Hotărârii Guvernului nr.817/2020 – fără indicarea numelui (denumirii) beneficiarului şi datelor lui de identificare, adresei exacte şi numărului cadastral al obiectului evaluării.

 

 Adresa bunului imobil se prezintă nepersonalizat – fără indicarea numărului construcţiei, numărului apartamentului, dar se va indica: raionul, municipiu / oraş, strada.