Atelier de lucru

Data: 
Tue, 2016-12-13 16:20

 Miercuri, data de 21 decembrie 2016, ora 10.00 in cadrul Agentiei Relatii Funciare si Cadastru se va desura atelierul de lucru cu tematica:„Cooperarea sectoarelor public şi privat pentru o mai mare transparenţă la perfecţionarea cadrului normativ şi legislativ necesar executării cu succes a Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile”

Agenda atelierului:

1.     Cuvînt de deschidere Dl Anatolie Ghilaş, Director General al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

Anunţ cu privire la certificarea specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Data: 
Wed, 2016-12-07 10:44

 Stimaţi participanţi la examenul de atestare. Vă aducem la cunuştinţă, că pe data de 13 decembrie 2016, ora 09:30, str. Puşkin 47, bir. 318 va avea loc convorbirea pentru obţinerea certificatului de calificare în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii. Lista persoanelor admise la examen a fost publicată anterior.

 Pentru informaţii suplimentare contactaţi dl Pavel IVANCENCO — secretarul Comisiei. E-mail: pavel.ivancenco@arfc.gov.md, tel: 022-881-254

Anunț

Anunț pentru agenții economici care efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice

Data: 
Fri, 2016-11-11 10:48

 Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim vă informează că conform punctului 30 al Odinului Agenției Relații Funciare și Cadastru nr 09 din 02.02.2006 cu privire la aprobarea actelor normative întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice, anual, pînă la 15 ianuarie, prezintă Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim date cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune.

Forumul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării "Fluxurile inovatoare- Apa, cercetare şi inovare în Regiunea Dunării"

Data: 
Wed, 2016-11-09 11:33

 În perioada 02-05 noiembrie, la Bratislava, dl Ştefan Crigan, director general adjunct şi dna Maria Ovdii, şef Direcţia geodezie, cartografie şi geoinformatică au participat la cel de al V-lea Forum al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, organizat de către Comisia Europeană în comun acord cu Republica Slovacă.

GEOMAT 2016

Data: 
Mon, 2016-11-07 14:45

În perioada 3-6 noiembrie, la Iași, România, s-a desfășurat simpozionul GEOMAT 2016 care a avut drept scop oferirea informațiilor detaliată privind activitatea geodezilor în domenii de mare importanță, precum managementul informației spațiale, programul național de cadastru sau noile tehnologii.