Spre informare

Data: 
Thu, 2017-02-09 09:19

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în contextul iniţierii unui nou Program de creare masivă a cadastrului bunurilor imobile, avînd drept scop identificarea numărului întreprinderilor care activează în domeniul cadastrului / geodeziei / evaluării, cît şi a personalului încadrat în cîmpul muncii, solicită să aveţi amabilitatea de a completa şi trimite chestionarul dat, prin e-mail la adresa info@arfc.gov.md sau prin fax la nr. (022) 22-63-73.
 CHESTIONAR.doc

 

Informație privind certificarea inginerilor cadastrali

Data: 
Mon, 2017-01-30 15:27

 Planificarea examenelor de certificare.PDF

Sisteme aeriene fără pilot

Data: 
Mon, 2017-01-16 16:32

 Dl Anatolie Ghilaș, directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru s-a informat despre specificațiile tenice ale sistemului aerian fără pilot, achiziționat de către IS Ingeocad, instituție în care Agenția exercită funcția de fondator. Sistemul aerian Trimble UX5 HP este un sistem profesional de cartografiere aeriană, conceput pentru a capta cea mai mare precizie a imaginii pentru aplicațiile de sondaj.

Anunț

Data: 
Fri, 2017-01-13 13:48

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Întreprinderea Specializată în “ Cadastru”
anunţă primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator în oficiile cadastrale teritoriale: Cahul, Călăraşi, Căuşeni, Chişinău, Făleşti, Floreşti, Ialoveni, Nisporeni, Soroca, Stefan - Vodă, Teleneşti filiale ale Î.S.”Cadastru” în termen pînă la 13.02.2017
Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:
a) cetăţenia Republicii Moldova;

Spre informare

Rezultatul examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Data: 
Wed, 2016-12-14 09:31

Rezultatele probei practice .doc

Stimați solicitatnți. În curînd veți fi informați despre data cînd vor fi înmînate certificatele.