Acord între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Academia de Ştiinţă a Moldovei

Data: 
Wed, 2011-04-13 14:50

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova (ARFC) şi Academia de Ştiinţe a Moldovei au încheiat la 11 aprilie 2011 un Acord de cooperare în ceea ce priveşte executarea misiunilor statale, efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului şi sistemelor informaţionale geografice, schimbului de materiale şi date geodezice, cartografice, cadastrale, organizare a teritoriului şi sistemelor informaţionale geografice.

Rutele transportului public

Data: 
Mon, 2010-12-27 15:23

Sunt adăugate rutele transportului public pe www.geoportal.md

Explicaţii la implementarea Art.39 al Codului Funciar

Data: 
Fri, 2010-12-17 15:23

În capitol "Acte normative şi legislative - Instrucţiuni şi alte" este adăugat document "Explicaţii la implementarea Art.39 al Codului Funciar "

TOPOGEOCAD-MOLDOVA

Data: 
Fri, 2010-11-26 15:23

Pentru asigurarea comunicării intre specialiştii în domeniul,  persoanelor cointeresate prin tehnologii moderne este creat grupul TOPOGEOCAD-MOLDOVA de tip deschis.

Acces public la date cadastrale grafice

Data: 
Tue, 2010-11-23 15:23

În vederea integrării europene şi asigurării transparenţei decizionale ARFC a implementat în cadrul sistemului informaţional Fondul de Date Geospaţiale access public la datele cadastrale grafice.

Acces harta

 

Anunţ privind prezentarea ofertelor de preţ

Data: 
Wed, 2010-10-20 15:23

Sarcina tehnică pentru pagina web ARFC

Cerinţele faţa de pagina web sunt înpărţite în trei categorii:

  • design

    • să fie actual şi modest
    • să se încadreze în desingnul paginilor web guvernamentale
  • funcţionalitatea

Condiţiile şi tarifele pentru verificarea metrologică

Data: 
Tue, 2011-03-15 15:08

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a plasat în rubrica transparenţă decizională, normele de timp şi tarifele pentru verificarea metrologică a utilajului geodezic.