SPRE ATENŢIA EVALUATORILOR ŞI BENEFICIARILOR SERVICIILOR DE EVALUARE

Data: 
Mon, 2017-09-11 10:17

Întru ridicarea nivelului de calitate a serviciilor de evaluare din Republica Moldova la standardele internaţionale de evaluare, precum şi pentru excluderea cazurilor de ducere în eroare a beneficiarilor serviciilor de evaluare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, care reglementează activitatea de evaluare a bunurilor imobile, a elaborat o scrisoare cu caracter instructiv privind neadmiterea în practica evaluării bunurilor imobile a emiterii de către întreprinderile de evaluare a certificatelor de confirmare a valorii de piaţă a bunurilor imobile estimate anterior.

Anunț privind examenul de certificare a inginerilor cadastrali

Data: 
Fri, 2017-09-08 11:49

 Anunt certificare.PDF

Anunt privind examenul de calificare a inginerilor cadastrali

Data: 
Wed, 2017-08-16 11:33

 Rezultatele probei scrise.pdf

Spre atenţie întreprinderilor de evaluare şi evaluatorilor bunurilor imobile

Data: 
Mon, 2017-08-14 14:06
Spre atenţie întreprinderilor de evaluare şi evaluatorilor bunurilor imobile

Mesajul de felicitare al dlui Anatolie Ghilaș director general ARFC cu ocazia zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare

Data: 
Fri, 2017-07-28 11:54
Stimaţi colegi, lucrători din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare!
Vă aduc cele mai sincere felicitări cu ocazia Zilei profesionale alucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare .
 Sărbătorirea aceastei zile denotă faptul că activaţi într-un domeniu ce este în continuă dezvoltare şi evoluţie, cu realizări  şi succese.
 Vă doresc ca această sărbătoare să vă motiveze să valorificaţi potenţialul, pe care îl deţineţi, cu succes în activităţile coti

Anunt

Data: 
Fri, 2017-07-07 09:50

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezica, Tehnica si Regim va prezinta spre informare Graficul controalelor pentru trimestru III al anului  2017.PDF