Ședința Grupurilor de lucru INDS

Data: 
Thu, 2018-05-03 11:03

 Pe data de 30 martie 2018 s-a desfășurat ședința Grupurilor de lucru tehnic, pentru ridicarea capacităților în domeniu și pentru partjarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente. În cadrul acesteia reprezentanții entităților publice responsabile de seturile de date spațiale au discutat probleme tehnice, ce țin de crearea serviciilor de rețea, crearea și actualizarea metadatelor etc.

Anunț privind rezultatele probei scrise pentru obținerea certificatului inginerilor cadastral

Data: 
Wed, 2018-05-02 15:38

 Rezultatele obținute de solicitanți pentru obținerea certificatului de calificare a inginerilor cadastrali

Examenul pentru obtinerea certificatului de calificare a inginerului cadastral

Data: 
Fri, 2018-04-27 09:16

 La data de 24 aprilie 2018, a avut loc examenul pentru obținerea certificatului de calificare a inginerului cadastral.

Implementarea Standardelor Internaţionale de evaluare a bunurilor în Republica Moldova

Data: 
Wed, 2018-04-25 11:26

 

Anunț privind certificarea inginerilor cadastrali

Data: 
Wed, 2018-04-18 11:37

Felicitare cu ocazia Zilei evaluatorilor!

Data: 
Wed, 2018-04-18 09:57

 

Semne convenționale în format electronic la scara 1:500-1:5000

Data: 
Tue, 2018-04-17 09:54

În scopul ușurării punerii în aplicare a modificărilor introduse în Atlasul semnelor convenționale, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 154 din 06 decembrie 2016, A.O. ”Uniunea Geodezilor, Geologilor și Inginerilor cadastrali din Republica Moldova” a elaborat semnele convenționale în format electronic, pentru utilizarea lor în softurile de specialitate.

Spre atenţia evaluatorilor bunurilor imobile

Data: 
Thu, 2018-04-12 15:32

Prin prezenta, Comisia de atestare a evaluatorilor bunurilor imobile anunță continuarea recepționării cererilor de acordare a certificatului de calificare a evaluatorului bunurilor imobile. Examenul de atestare este preventiv preconizat pentru prima jumătate a lunii mai. Cererile de acordare a certificatului se vor depune la sediul Agenției Relații Funciare și Cadastru pe adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo , 48, et. 3, bir. 315, tel: 022-881-263.

Elaborarea standardelor naționale de evaluare

Data: 
Thu, 2018-04-12 14:55

                        

Anunţ privind certificarea inginerilor cadastrali

Data: 
Mon, 2018-03-26 13:20

 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă informează despre primirea cererilor privind acordarea/prelungirea certificatului de calificare a inginerului cadastral.

Cererile se vor depune la sediul Agenţiei, or. Chişinău, str. Serghei Lazo 48, et. 3, biroul 302.