Sesiunea a XXXI al Consiliului Interstatal al ţărilor membre CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecţiei asupra Pămîntului

Data: 
Wed, 2011-06-15 14:29
         În perioada 08 - 09 iunie 2011 delegaţia Republicii Moldova a participat la Sesiunea a XXXI al Consiliului Interstatal al ţărilor membre CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecţiei asupra Pămîntului, găzduită de către Comitetul de Stat pentru cadastru imobiliar al Republicii Armenia.
Sesiunea XXXI a Consiliului a fost consacrată aniversării a 20 Ani de la înfiinţarea Comunităţii Ţărilor Independente.
         În lucră

Simpozionul "EUREF-2011"

09/06/2011

Acord între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Academia de Ştiinţă a Moldovei

Data: 
Wed, 2011-04-13 14:50

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova (ARFC) şi Academia de Ştiinţe a Moldovei au încheiat la 11 aprilie 2011 un Acord de cooperare în ceea ce priveşte executarea misiunilor statale, efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului şi sistemelor informaţionale geografice, schimbului de materiale şi date geodezice, cartografice, cadastrale, organizare a teritoriului şi sistemelor informaţionale geografice.

Rutele transportului public

Data: 
Mon, 2010-12-27 15:23

Sunt adăugate rutele transportului public pe www.geoportal.md

Explicaţii la implementarea Art.39 al Codului Funciar

Data: 
Fri, 2010-12-17 15:23

În capitol "Acte normative şi legislative - Instrucţiuni şi alte" este adăugat document "Explicaţii la implementarea Art.39 al Codului Funciar "

TOPOGEOCAD-MOLDOVA

Data: 
Fri, 2010-11-26 15:23

Pentru asigurarea comunicării intre specialiştii în domeniul,  persoanelor cointeresate prin tehnologii moderne este creat grupul TOPOGEOCAD-MOLDOVA de tip deschis.