Anunț

Data: 
Wed, 2020-03-11 11:57
Spre informare și întreprinderea acțiunilor ce impun Hotărâre nr. 6 din 10 martie 2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, care interzice organizarea și desfășurarea manifestărilor și întrunirilor cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane, până la 1 aprilie 2020.

Republica Moldova datorită suportului Regatului Norvegiei va dispune de o hartă digitală cu acoperire teritorială totală

Data: 
Wed, 2020-02-26 12:25

Un nou proiect “Hărți Digitale pentru Dezvoltate Durabilă”, care va include acoperire totală a teritoriului Republicii Moldova cu Hartă Digitală a fost lansat în cadrul unui atelier de lucru, astăzi 26 februarie curent.

 
Evenimentul organizat în colaborare și cu suportul Autorității de Cartografie al Regatului Norvegiei “Statens Kartverk” a avut ca invitați reprezentanții entităților publice, mediului academic și autorităților publice locale.

Modificarea unor acte normative discutate în cadrul consiliului tehnico-economic

Data: 
Fri, 2020-02-21 15:41

Astăzi, 21 februarie curent, s-a desfășurat şedinţa Consiliului tehnico-economic pe lângă Agenția Relații Funciare și Cadastru .

 La ordinea de zi a şedinţei s-a examinat proiectul Ordinului directorului general adjunct al ARFC privind modificarea unor acte normative: Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate, aprobată prin Ordinul ARFC nr. 07/2015.

Agenția Relații Funciare și Cadastru și Banca Națională vor colabora în vederea îmbunătățirii calității rapoartelor de evaluare prezentate instituțiilor bancare

Data: 
Thu, 2020-02-20 16:39

 Astăzi, 20 februarie curent, în cadrul unei ședințe comune cu participarea reprezentanților Agenției Relații Funciare și Cadastru, Băncii Naționale, Camerei de Comerț și Industrie și a Comisiei de Atestare a Evaluatorilor, s-au pus în discuție subiecte cu referire la situația actuală privind piața serviciilor de evaluare, în special calitatea rapoartelor de evaluare.

Realizarea obiectivelor Proiectului „Înregistrarea și evaluarea funciară” discutate în cadrul unui atelier de lucru

Data: 
Fri, 2020-02-14 13:39

Agenţia Relații Funciare și Cadastru, responsabilă de realizarea obiectivelor Proiectului „Înregistrarea și evaluarea funciară” pe dimensiunea evaluării şi reevaluării bunurilor imobile, în contextul dezvoltării Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale, a participat joi, 13 februarie curent, alături de toate entitățile implicate în cadrul unui Atelier de lucru.

Anunț privind inițierea elaborării și consultării a proiectului actului normativ

Data: 
Tue, 2020-02-11 18:29

 

Anunț privind inițierea elaborării și consultării a proiectului actului normativ

Data: 
Tue, 2020-02-11 18:29

 

Aspecte privind serviciile de evaluare discutate în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru

Data: 
Thu, 2020-02-06 17:29

 Piața serviciilor de evaluare: situaţia existentă şi perspective de dezvoltare a fost discutată astăzi, 06 februarie curent în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru în comun cu specialiștii în domeniul evaluării din cadrul Camerei de Comerț și Industrie, băncilor comerciale, evaluatori din sectorul privat precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și asociațiilor obștești.

Invitație

Data: 
Fri, 2020-01-31 16:20

 

Anunț privind iniţiativa de elaborare şi consultarea publică a proiectului Hotărîrea a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvemului

Data: 
Wed, 2020-01-29 14:53

 Agenția Relații Funciare și Cadastru, în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative si pct. 177 din Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 610/2018 inițiază, începând cu data de 29 ianuarie 2020, consultarea publica a proiectului Hotarirea a Guvernului cu privire la modificarea unor hotariri ale Guvernului.( Modificarile ce se operează în Hotarârea Guvernului nr. 1030/1998.)