Aspecte privind serviciile de evaluare discutate în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru

Data: 
Thu, 2020-02-06 17:29

 Piața serviciilor de evaluare: situaţia existentă şi perspective de dezvoltare a fost discutată astăzi, 06 februarie curent în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru în comun cu specialiștii în domeniul evaluării din cadrul Camerei de Comerț și Industrie, băncilor comerciale, evaluatori din sectorul privat precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și asociațiilor obștești.

Invitație

Data: 
Fri, 2020-01-31 16:20

 

Anunț privind iniţiativa de elaborare şi consultarea publică a proiectului Hotărîrea a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvemului

Data: 
Wed, 2020-01-29 14:53

 Agenția Relații Funciare și Cadastru, în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative si pct. 177 din Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 610/2018 inițiază, începând cu data de 29 ianuarie 2020, consultarea publica a proiectului Hotarirea a Guvernului cu privire la modificarea unor hotariri ale Guvernului.( Modificarile ce se operează în Hotarârea Guvernului nr. 1030/1998.)

Anunț privind inițiativa de elaborare și consultare publică a proiectului actului normativ

Data: 
Thu, 2020-01-23 14:04

 

Pentru a accesa proiectul actului normativ faceți click aici.

Anunț privind inițierea de elaborare a proiectului actului normativ

Data: 
Mon, 2019-12-30 10:22

 

Republica Moldova a găzduit cea de-a 66-ea Ședință a Comisiei mixte moldo-ucrainene de demarcare a frontierei de stat

Data: 
Wed, 2019-12-11 13:54

În perioada 10-11 decembrie 2019, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a găzduit ședința Comisiei mixte moldo-ucraine de demarcare a frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina, din care fac parte și reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru și IS INGEOCAD.

Anunț privind inițiativa de elaborare și consultare publică a proiectului actului normativ.

Data: 
Wed, 2019-12-11 13:26

 

Ședință de lucru privind necesitatea schimbării destinației terenurilor transmise temporar

Data: 
Mon, 2019-12-09 16:29

Modalitatea de extragere a rocilor sedimentare, argilei și nisipului pentru construcția, reparația, modernizarea și extinderea drumurilor publice a fost discutată astăzi, 09 decembrie curent în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru de către reprezentanții mai multor entități publice.

Sesiune informativă privind modalitatea includerii obiectelor pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecția, conservarea și sporirea fertilităţii solurilor

Data: 
Fri, 2019-12-06 15:54

Specialiștii funciari ai administrației publice locale din raionul Călărași au participat la un seminar informativ în cadrul căruia șeful Direcției relații funciare și protecția solurilor, a Agenției Relații Funciare și Cadastru, Viorel Lupu-Gorița a informat despre modalitatea de selectare și corectitudinea întocmirii setului de acte pentru fişa perimetrului de ameliorare a terenurile, care constituie un document tehnic în care este redat regimul juridic al terenurilor, categoria terenurilor, modul de folosinţă a acestora, natura degradării acestora, în care sunt in