Anunț privind inițiativa de elaborare și consultare publică a proiectului actului normativ

Data: 
Wed, 2021-04-28 15:18

 

Proiectul Twinning pentru ARFC a desfășurat cea de-a treia reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului

Data: 
Mon, 2021-04-26 11:50

      Fiind deja în al treilea trimestru de derulare a activităților sale, proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE”, finanțat de Uniunea Europeană, a organizat a treia reuniune a Comitetului de Guvernare, cu participarea liderilor de proiect: Maria Ovdii (Agenția Relații Funciare și Cadastru a R.

Anunț spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului toipogeodezic și cartografic

Data: 
Tue, 2021-04-20 11:16

 

Anunț spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului inginerului cadastral

Data: 
Thu, 2021-04-08 12:01
 
          Agenția Relații Funciare și Cadastru, anunță inițierea recepționării Cererilor solicitanților la certificare, în conformitate cu Anexa nr.1 a Hotărârii G

Anunț privind inițiativa de elaborare și consultare publică a proiectului actului normativ

Data: 
Fri, 2021-04-02 14:31

 

Anunț privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Data: 
Mon, 2021-03-29 15:48

Anunţ

privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Anunț privind rezultatele probei interviu a solicitanților certificatului topogeodezic / cartografic

Data: 
Thu, 2021-03-25 07:51

 ANUNȚ

cu privire la susținerea probei interviu și acordarea certificatului de calificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii
 

 

 

Anunț privind cadastrul funciar

Data: 
Wed, 2021-03-24 08:17
În conformitate cu prevederile Legii 1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare,

cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar, recent, a fost actualizată baza de date a Cadastrului funciar generalla compartimentul “Caracteristica calitativă a terenurilor agricole”( situația la 01.01.2021).

Anunț privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Data: 
Mon, 2021-03-22 07:49