Direcţia Relaţii Funciare şi Protecţia Solurilor

Direcţia Relaţii Funciare şi Protecţia Solurilor activează în conformitate cu Hotăririle Guvernului Republicii Moldova nr.1000 din 19.09.2001 „Cu privire la Regulamentul, structura şi statele de personal ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 186 din 30 septembrie 2003, Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 12 mai 2010

Sarcinile direcţiei decurg din legislaţia funciară în vigoare şi constau în formularea şi realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe întreg teritoriul ţării, indiferent de forma organizatorico-juridică, tipul de proprietate a pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

La rezolvarea problemelor din domeniu conlucrează cu toate direcţiile şi secţiile din cadrul Agenţiei, instituţiilor subordonate Agenţiei, acordă asistenţă metodologică Serviciului relaţii funciare şi cadastru din subordonarea Consiliului raional, municipal şi UTA Găgăuzia şi specialiştilor din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) în vederea reglementării proprietăţii funciare şi organizarea teritoriului.

Atribuţiile şi competenţele Direcţiei relaţii funciare şi consolidarea terenurilor: 

 • Organizează efectuarea cercetărilor landşaftologice complexe şi a prospecţiunilor topografice, aerofotogeodezice, geologice, geomorfologice, hidrologice, pedologice, geobotanice etc.
 • Examinează şi propune soluţionarea litigiilor funciare.
 • Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;
 • Elaborarea şi realizarea programelor de reformare a relaţiilor funciare, inclusiv organizarea elaborării schemelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi proiectelor de programe de ameliorare şi protecţie a terenurilor;
 • Elaborarea proiectelor privind delimitarea terenurilor destinate transmiterii lor în proprietate, posesiune şi folosinţă, organizarea unor noi forme de întreprinzători, reglementarea hotarelor întreprinderilor existente şi ale gospodăriilor individuale în scopul întîlnirii incomodităţilor de amplasare a lor;
 • Elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor agricole;
 • Examinarea proiectelor, schemelor şi altor documente despre organizarea teritoriului;
 • Controlul asupra respectării legislaţiei funciare, inclusiv:
 • Prelucrarea pămîntului de către deţinători;
 • Ocuparea neautorizată a terenurilor;
 • Împroprietărirea ilicită cu pămînt;
 • Recultivarea terenurilor deteriorate;
 • Restabilirea fertilităţii solului şi îmbunătăţirea calităţii lui;
 • Păstrarea bornelor de hotar.