Direcția Cadastrul Bunurilor Imobile

 
Direcţia Cadastrul bunurilor imobile este o subdiviziune a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, cu funcţii de realizare a politicii de stat în domeniul cadastrului bunurilor imobile.
 
 
ROLUL DIRECŢIEI CADASTRUL BUNURILOR IMOBILE
 
 
Rolul Direcţiei este de a contribui prin activităţi şi acţiuni specifice la dezvoltarea tehnico-economică şi promovarea unei politici instituţionale şi funcţionale durabile în întreaga Agenţie în domeniul cadastrului.
Direcţia asigură şi favorizează realizarea obiectivelor Agenţiei prin:
 
-     asigurarea, în condiţiile legii a creării şi administrării cadastrului bunurilor imobile;
 
-     coordonarea cu autorităţile publice centrale şi locale, de elaborare a cadastrului funciar;
 
-     asigurarea formării bazei de date a cadastrului bunurilor imobile la nivel central;
 
-     elaborarea şi prezentarea autorităţilor administraţiei publice locale a documentaţiei cadastrului funciar;
 
-     coordonarea, sistematizarea şi dirijarea metodologică, la toate nivelurile (sat, comună, oraş, raion, municipiu, ţară), a lucrărilor de întocmire a cadastrului funciar la nivel naţional;
 
-     elaborarea şi publicarea, după aprobarea Guvernului, a raportului anual al cadastrului funciar naţional;
 
-     contribuirea, în comun cu autorităţile publice, la dezvoltarea cadastrului bunurilor imobile şi a cadastrului funciar;
 
-     stabilirea modului de efectuare a lucrărilor cadastrale, modului de elaborare şi actualizare a planului cadastral şi a planului geometrice, precum şi modului de efectuare a înscrisurilor în registrul bunurilor imobile;
 
-     administrarea, în condiţiile legii, a registrului de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile din Moldova, a registrului obiectelor de infrastructură inginerească etc.
 
 OBIECTIVELE DIRECŢIEI
 
 
Activitatea Direcţiei este determinată de următoarele obiective:
 
a. Elaborarea de programe, proiecte şi activităţi care să asigure soluţionarea problemelor tehnico-economice ale Agenţiei în domeniul cadastrului;
 
b. Identificarea mecanismelor şi resurselor pentru realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare tehnico-economice a Agenţiei, de îmbunătăţire a infrastructurii şi mediului de lucru;
 
c. Coordonarea şi suportul procesului de implementare al programelor şi proiectelor de dezvoltare ale Agenţiei, conform planurilor de acţiuni aprobate;
 
d.   Suportul metodologic al activităţii Agenţiei, prin oferirea de asistentă, consultanţă şi instrucţiuni;
 
e.   Stimularea dezvoltării domeniilor de activitate ale Agenţiei;
 
f.    Promovarea imaginii Agenţiei cât şi a relaţiilor de cooperare cu alte autorităţi publice;
 
g.  Realizarea relaţiilor de bună colaborare cu organele administraţiei publice, întreprinderilor de stat şi celor private
 
h. Participarea la elaborarea şi realizarea Strategiei de dezvoltare a Agenţiei;
 
i.     Elaborarea şi aprobarea obiectivelor de performanţă ale Direcţiei.