March 2021

Anunț privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Data: 
Mon, 2021-03-29 15:48

Anunţ

privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Anunț privind rezultatele probei interviu a solicitanților certificatului topogeodezic / cartografic

Data: 
Thu, 2021-03-25 07:51

 ANUNȚ

cu privire la susținerea probei interviu și acordarea certificatului de calificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii
 

 

 

Anunț privind cadastrul funciar

Data: 
Wed, 2021-03-24 08:17
În conformitate cu prevederile Legii 1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare,

cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar, recent, a fost actualizată baza de date a Cadastrului funciar generalla compartimentul “Caracteristica calitativă a terenurilor agricole”( situația la 01.01.2021).

Anunț privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Data: 
Mon, 2021-03-22 07:49

 

Agenția Relații Funciare și Cadastru va colabora cu Congresul Autorităților Publice Locale în vederea dezvoltării domeniilor de competență

Data: 
Thu, 2021-03-18 14:33

 Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) va colabora cu Congresul Autorităților Publice Locale (CALM) în vederea dezvoltării domeniilor de competență.

Anunț cu privire la susținerea interviului și acordarea certificatului de calificare a inginerilor cadastrali

Data: 
Tue, 2021-03-16 15:44
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr.

Informații privind monitorizarea implementării INDS

Data: 
Tue, 2021-03-16 09:52
        Informația despre metadatele disponibele pentru date spațiale și serviciile de rețea, precum și disponibilitatea acestora prin protocoale diferite (VMS, WFS, etc), dar și formatul datelor spațiale și locația lor pe portalurile tematice ale diferitor entități publice pot fi vizualizate, odată cu publicarea acestora semestrial.
 
        În acest sens ARFC, în calitate de autoritate coordonatoare, în baza metadatelor publicate pe geoportalul infrastructurii naționale de date spațiale (www.geoporta

Ortoimaginile 2020 pentru zona centrală a Republicii Moldova au devenit accesibile pentru publicul larg

Data: 
Thu, 2021-03-11 14:37

    Ortoimaginile 2020, pentru zona centrală a Republicii Moldova, au devenit accesibile pentru publicul larg, odată cu publicarea acestora pe portalul https://moldova-map.md/mapstore/#/viewer/openlayers/864.