February 2021

Anunț privind certificarea inginerilor cadastrali

Data: 
Wed, 2021-02-24 12:38

 

Anunț privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Data: 
Tue, 2021-02-23 15:47

 

Anunț

Data: 
Fri, 2021-02-19 14:25

 

Ghidul privind conversia analog-digitală și Ghidul privind geo-referențierea – în proces de elaborare

Data: 
Thu, 2021-02-18 11:39

Pe parcursul ultimelor săptămâni, în cadrul proiectului Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, finanțat de Uniunea Europeană, de care beneficiază Agenția Relații Funciare și Cadastru, au fost desfășurate mai multe misiuni, ce au drept scop final elaborarea a două documente importante:
1. Ghidul privind conversia analog – digitală a datelor geografice
2. Ghidul privind geo-referențierea datelor spațiale.

Autoritățile publice locale vor beneficia de suport tehnic și instruire pentru aplicații GIS din partea Guvernului Regatului Norvegiei

Data: 
Thu, 2021-02-18 08:07

Progresul înregistrat în implementarea proiectului de asistență tehnică, „Hărți Digitale pentru Dezvoltare Durabilă”, în special componenta "Dezvoltarea capacității tehnice și instituționale ale Autoritățile Publice Locale pentru utilizarea datelor geospațiale", suport tehnic beneficiat din partea Ministerului Afacerilor Externe al Guvernului Regatului Norvegiei pentru perioada 2019-2022, a fost discutat pe data de 17 februarie curent, în cadrul unei ședințe comune de către reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru, A

Anunț cu privire la certificarea specialiștilor

Data: 
Mon, 2021-02-01 13:32

 Anunț

 Spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului topogeodezic şi cartografic, precum și a certificatului inginerului cadastral

 Agenția Relații Funciare și Cadastru, anunță inițierea recepționării Cererilor solicitanților la procedura de certificare în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii și cadastrului, în conformitate cu Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.817/2020, la cerere se anexează: