January 2021

Spre atenția solicitanților al certificatului evaluatorului bunurilor imobile

Data: 
Wed, 2021-01-27 15:39
 În prezent, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, anunţă începerea primirii Cererilor solicitanţilor certificatului al evaluatorului bunurilor imobile conform Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr.817 din 11.11.2020, cu anexarea actelor necesare, după cum urmează:
-->

A doua reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru a avut loc

Data: 
Wed, 2021-01-20 10:33

       La data de 19 ianuarie anul curent, în cadrul proiectului Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE”, finanțat de Uniunea Europeană, a avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului dat, cu participarea liderilor de proiect Maria Ovdii (Agenția Relații Funciare și Cadastru a R.