December 2020

Anunț cu privire la selectarea membrilor Comisiei de certificare a evaluatorilor

Data: 
Tue, 2020-12-22 16:07

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la certificarea specialiştilor din domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.817/2020, pentru stabilirea componenţei şi modului de selectare a membrilor Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru solicită prezentarea candidaţilor din partea întreprinderilor de evaluare din sectorul privat şi cel public pentru inclu