November 2020

În atenţia evaluatorilor bunurilor imobile, evaluatorilor proprietăţii intelectuale, specialiştilor pe piaţa imobiliară, specialiştilor din sectorul bancar

Data: 
Fri, 2020-11-20 15:19

 Pe parcursul anului 2020 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a desfăşurat activitatea în domeniul elaborării Standardelor Naţionale de evaluare. Activitatea dată a fost efectuată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.4/2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorare competitivităţii Republicii Moldova (Matricea de politici pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, compartimentul II, obiectivul 2, pct.2.4. Ajustarea cadrului legal şi normativ în domeniul standardelor de evaluare).

În atenţia evaluatorilor bunurilor imobile, evaluatorilor proprietăţii intelectuale, specialiştilor pe piaţa imobiliară, specialiştilor din sectorul bancar

Pe parcursul anului 2020 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a desfăşurat activitatea în domeniul elaborării Standardelor Naţionale de evaluare. Activitatea dată a fost efectuată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.4/2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorare competitivităţii Republicii Moldova (Matricea de politici pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, compartimentul II, obiectivul 2, pct.2.4. Ajustarea cadrului legal şi normativ în domeniul standardelor de evaluare).

Primul proiect al Standardelor Naționale de Evaluare discutat în cadrul unei ședințe de lucru

Data: 
Wed, 2020-11-11 16:36

 Grupul de lucru, instituit pentru elaborarea Standardelor naționale de evaluare, s-a întrunit marți 10 noiembrie curent, într-o ședință de lucru, după o îndelungată perioadă de pauză, cauzată de reforma organelor administrației publice centrale, care a avut un impact de disconcentrare a potențialului de specialiști în domeniu, prin schimbarea atribuțiilor ministerelor și agențiilor.

Anunț

Data: 
Mon, 2020-11-09 13:50

 În atenția evaluatorilor!

Direcția Cadastrul Bunurilor Imobile

 
Direcţia Cadastrul bunurilor imobile este o subdiviziune a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, cu funcţii de realizare a politicii de stat în domeniul cadastrului bunurilor imobile.