June 2018

Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Data: 
Wed, 2018-06-06 15:50

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 15 iunie 2018, str. Serghei Lazo 48, etajul 3 (sala de ședințe), ora 09:00 va avea loc proba scrisă la examenul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii pentru următoarele categorii:

Anunț important privind delimitarea!

Data: 
Wed, 2018-06-06 13:46