May 2018

Ședința Grupului de Lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare

Data: 
Mon, 2018-05-28 08:06

 La data de 11 mai curent, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a organizat şedinţa ordinară a Grupului de Lucru creat pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare.

În atenția executorilor lucrărilor cadastrale!

Data: 
Thu, 2018-05-17 13:58

 Agenția Relații Funciare și Cadastru vă informează, că din data de 11 mai 2018 au intrat în vigoare modificările și completările la următoarele instrucțiuni de specialitate:

 - Instrucțiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, Ordinul nr. 25 din 27 martie 2018 (accesează documentul);

Consiliul Infrastructurii Naționale de Date Spațiale

Data: 
Thu, 2018-05-03 11:04

 Pe data de 26 aprilie 2018, în incinta Agenției Relații Funciare și Cadastru a avut loc prima ședină a Consiliului Infrastructurii Naționale de Date Spaiale (INDS), la care au participat reprezentanții entităților publice responsabile pentru seturile de date spațiale din anexele Legii nr. 254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale. Totodată, au fost invitați și reprezentanții asociațiilor obștești din domeniu.

Ședința Grupurilor de lucru INDS

Data: 
Thu, 2018-05-03 11:03

 Pe data de 30 martie 2018 s-a desfășurat ședința Grupurilor de lucru tehnic, pentru ridicarea capacităților în domeniu și pentru partjarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente. În cadrul acesteia reprezentanții entităților publice responsabile de seturile de date spațiale au discutat probleme tehnice, ce țin de crearea serviciilor de rețea, crearea și actualizarea metadatelor etc.

Anunț privind rezultatele probei scrise pentru obținerea certificatului inginerilor cadastral

Data: 
Wed, 2018-05-02 15:38

 Rezultatele obținute de solicitanți pentru obținerea certificatului de calificare a inginerilor cadastrali