December 2017

Vizită de studiu TAIEX în Croaţia

Data: 
Tue, 2017-12-26 11:29

Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Data: 
Fri, 2017-12-15 15:27

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 21 decembrie 2017, str. S. Lazo 48, bir. 318, ora 9:00 va avea loc proba verbală la examenul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Lista participanţilor admişi la examen: