September 2017

Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Data: 
Mon, 2017-09-25 14:59
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 29 septembrie 2017, str.

Invitație spre participare

Data: 
Mon, 2017-09-11 15:50

Reprezentanții Agenției Servicii Publice, Primăriei mun. Chișinău, Primăriei mun. Bălți, Uniunii Geodezilor, Geologilor și Inginerilor Cadastrali din Moldova, Uniunii Geodezilor din Moldova sunt invitați, marți, l9 septembrie 2017, ora 10:00, str. A. Pușkin, 47, etaj 1, la atelierul de lucru cu tematica,,Implementarea softului Inventori 11 la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și incăperi izolate, întru integrarea planurilor de nivele în format digital în baza de date grafică a cadastrului".  

SPRE ATENŢIA EVALUATORILOR ŞI BENEFICIARILOR SERVICIILOR DE EVALUARE

Data: 
Mon, 2017-09-11 10:17

Întru ridicarea nivelului de calitate a serviciilor de evaluare din Republica Moldova la standardele internaţionale de evaluare, precum şi pentru excluderea cazurilor de ducere în eroare a beneficiarilor serviciilor de evaluare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, care reglementează activitatea de evaluare a bunurilor imobile, a elaborat o scrisoare cu caracter instructiv privind neadmiterea în practica evaluării bunurilor imobile a emiterii de către întreprinderile de evaluare a certificatelor de confirmare a valorii de piaţă a bunurilor imobile estimate anterior.

Anunț privind examenul de certificare a inginerilor cadastrali

Data: 
Fri, 2017-09-08 11:49

 Anunt certificare.PDF