August 2016

Vizita de lucru

Data: 
Thu, 2016-08-25 12:42

 În perioada 24-26 august reprezentanții Autorității Administrației Geodezice de Stat au întreprins o vizită în cadrul Agenției Relații Funciare şi Cadastru. Dl Anatolie Ghilaş, director general ARFC s-a întîlnit cu dl Danco Makovinovic, direcor general al autorităției Croației unde au făcut schimb de informații privind prezentarea generală a ambelor entități, informații asupra proiectelor şi priorită

ților de dezvoltare a ARFC, precum şi subiecte de interes pentru eventuale proiecte comune.

Anunt

Data: 
Thu, 2016-08-25 09:01

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Întreprinderea Specializată în “ Cadastru”anunţă primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator înoficiile cadastrale teritoriale: Anenii-Noi, Cahul, Criuleni, Căuşeni, Călăraşi, Făleşti, Leova,Soroca, Sîngerei, Teleneşti, Ştefan- Vodă, filiale ale Î.S.”Cadastru”în termen pînă la 27.09.2016.Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:a) cetăţenia Republicii Moldova; b) este licenţiat în drept, sau - are studii superioare la speciali

Vizita

Data: 
Tue, 2016-08-23 12:12

 Astazi directorul general al ARFC dl Anatolie Ghilas s-a intilnit cu ambasadorul Olandei si au stabilit un sir de potentiale colaborari in domeniul administrat de catre Agentia Relatii Funciare si Cadastru.

Anunt în atenţia evaluatorilor practicieni, întreprinderilor de evaluare, autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, şi tuturor participanţilor pieţii imobiliare.

Data: 
Tue, 2016-08-23 09:55

 Serviciul evaluarea bunurilor imobile al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru e efectuat analiza pieţii imobiliare din mun. Chişinău, pentru trimestrul II a anului 2016, şi analiza pieţii bunurilor imobile comerciale şi industriale din Republica Moldova, pentru semestrul II a anului 2016. Rapoartele de analiză pot fi accesate compartimentul Studii şi analize a rubricii Conferinţe şi seminare.

Seminar cu tematica "Utilizarea instrumentelor GIS şi datelor geospaţiale în managmentul situaţiilor excepţionale"

Data: 
Wed, 2016-08-10 14:15

 În perioada 09-11 august dl Ivan Danii, şed-adjunct al Direcţiei Geodezie, Cartografie, Geoinformatică din cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi dl Serghei Pascari, inspector superior Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim participă la un curs susţinut de experţii SUA în cadrul Programului de pregătire civil-militară în caz de situaţii de urgenţă ce presupune prezentarea aspectelor ce ţin de modelarea situaţiilor excepţionale cu caracter diferit pe hărţi spaţiale.

Anunt

Data: 
Mon, 2016-08-08 14:06

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 18 august 2016, pe str. Puşkin 47, bir. 318, ora 9:00 va avea loc examenul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii pentru următoarele categorii:

I – Geodezia;

Anunt

Data: 
Fri, 2016-08-05 16:10

 Agenţia  Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea  Specializată în  “ Cadastru” anunţă primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea  funcţiei de registrator  în  cadrul Întreprinderii   Specializare în Cadastru,  în termen pînă la &

Sesiunea VI a Comitetului de Experți ONU privind Managementul Informației Geospațiale Globale (UN-GGIM)

Data: 
Thu, 2016-08-04 08:58

  

Anunt