November 2015

Vizită de studiu în Suedia

Data: 
Mon, 2015-11-09 13:37

  În perioada 26 octombrie -1noiembrie 2015 reprezentanţii autorităţii publice centrale şi locale a Republicii Moldova au efectuat o vizită de studiu în Suedia, care este una din activitățile proiectului "Proiectul Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) – Organizarea, Eficientizarea și Computerizarea Procesului de Cartografiere în Republica Moldova ", Contract Twinning Nr 2014/350741, referință Twinning MD/13/PEV/OT/15, finanțat de Uniunea Europeană. Din partea RM au

Ziua uşilor deschise în cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

Data: 
Thu, 2015-11-05 09:18

 Astazi in cadrul Agentiei Relatii Funciare si Cadastru s-a desfasurat ziua usilor deschise pentru studentii Colegiului Ecologic din Republica Moldova. Oaspetii au fost informati si familizariati de catre sefii subdiviziunilor din cadrul ARFC, precum si de catre reprezentantii institutiilor in care Agentia exercita functia de fondator, despre domeniile pe care le gestioneaza si pentru in care vor putea activa la finisarea studiilor.