Legi şi Hotărâri de Guvern

Coduri

Codul Civil al Republicii Moldova  Cod nr 1107 din 06.06.2002

Codul Funciar, Legea nr.828/XII din 25.12.1991

Legi

 Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543/XIII din 25.02.1998

Legea cu privire la formarea bunurilor imobile, nr. 354-XV din 28.10.2004

Legea cu privire la registre nr.1320-XIII din 25.09.1997

Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989-XV din 18.04.2002

Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993

Legea cu privire la geodezie şi cartografie, nr. 778-XV din 21.12.2001

Legea cu privire la infrastructura națională de date spațiale nr. 254 din 17.11.2016

Hotărîri de Guvern

Hotărîrea Guvernului nr 383 din 12.05.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Relații Funciare și Cadastru, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acesteia

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea sistemului Concepţiei Cadastrului Naţional, nr. 794 din 19.08.1997

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale, nr. 718 din 20.07.2000

Hotărîrea Guvernului cu privire la furnizarea şi conţinutul informaţiei cadastrale, nr. 58 din 24.01.2001

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile, nr. 958 din 04.08.2003

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor bunurilor imobile nr. 900 din 24.07.2003

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi a altor active, nr. 688 din 09.10.1995

Hotărîrea Guvernului cu privire la crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional, nr.1298 din 28.10.2003

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Reţeaua Geodezică Naţională, nr. 48 din 19.01.2001

Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11 februarie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunuriulor imobile proprietate publică, Anexe la HG. (Varianta RU)

Hotărîrea Guvernului nr 971 din 12 august 2016 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației de la 1  ianuarie 2016

Hotărârea Guvernului nr. 559/2018 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației la 1 ianuarie 2018.

Hotărârea Guvernului Nr. 243  din  24.04.2019 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2019  Anexa 1 Anexa 2  Anexa 3

Hotărârea Guvernului nr. 357 din 10 iunie 2020 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației la 1 ianuarie 2020

Hotărârea Guvernului nr. 307/2011 cu privire la Sistemul Național de Poziționare.

Hotărârea Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole

Hotărârea Guvernului nr. 65/2007 pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor serviciilor cu plată și a Regulamentului privind modul de fromare și utilizare a mijloacelor speciale ale Agenției Relații Funciare și Cadastru provenite din furnizarea materialelor topogeodezice și cartografice din Fondul cartografo-geodezic

Hotărârea Guvernului nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora

Hotărârea Guvernului nr. 738 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare şi actualizare a metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile de date spaţiale

Hotărârea Guvernului nr. 459 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia

Hotărârea Guvernului nr. 458 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale