Legi şi Hotărâri de Guvern

Coduri

Codul Civil al Republicii Moldova  Cod nr 1107 din 06.06.2002

Codul Funciar, Legea nr.828/XII din 25.12.1991

Legi

 Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543/XIII din 25.02.1998

Legea cu privire la formarea bunurilor imobile, nr. 354-XV din 28.10.2004

Legea cu privire la registre nr.1320-XIII din 25.09.1997

Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989-XV din 18.04.2002

Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993

Legea cu privire la geodezie şi cartografie, nr. 778-XV din 21.12.2001

Hotărîri de Guvern

Hotărîrea Guvernului nr 383 din 12.05.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Relații Funciare și Cadastru, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acesteia

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea sistemului Concepţiei Cadastrului Naţional, nr. 794 din 19.08.1997

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale, nr. 718 din 20.07.2000

Hotărîrea Guvernului cu privire la furnizarea şi conţinutul informaţiei cadastrale, nr. 58 din 24.01.2001

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile, nr. 958 din 04.08.2003

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor bunurilor imobile nr. 900 din 24.07.2003

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi a altor active, nr. 688 din 09.10.1995

Hotărîrea Guvernului cu privire la crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional, nr.1298 din 28.10.2003

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Reţeaua Geodezică Naţională, nr. 48 din 19.01.2001

Hotărîrea Guvernului nr 971 din 12 august 2016 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației de la 1  ianuarie 2016

Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11 februarie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunuriulor imobile proprietate publică, Anexe la HG. (Varianta RU)

 

Hotărârea Guvernului Nr. 243  din  24.04.2019 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2019  Anexa 1 Anexa 2  Anexa 3