Legi şi Hotărâri de Guvern

Hotarirea Guvernului nr 324 din 02 iunie 2015.pdf

Codul Funciar, Legea nr.828/XII din 25.12.1991

Codul Civil, Legea nr.1107-XV din 06.06.2002

 

Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543/XIII din 25.02.1998

Legea cu privire la formarea bunurilor imobile, nr. 354-XV din 28.10.2004

Legea cu privire la registre nr.1320-XIII din 25.09.1997

Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989-XV din 18.04.2002

Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993

Legea cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997

Legea cu privire la geodezie şi cartografie, nr. 778-XV din 21.12.2001

Hotărîre nr. 383 din 12.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (doc)

HOTĂRÎREA Nr. 264 din  03.04.2009 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2009

Anexe la HOTĂRÎREA Nr. 264 din  03.04.2009 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2009 (Fişele cadastrale raionale)

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea sistemului Concepţiei Cadastrului Naţional, nr. 794 din 19.08.1997

Hotărîrea Guvernului despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1030 din 12.10.1998

Hotărîrea Guvernului cu privire la unele măsuri privind urgentarea procesului de împroprietărire, nr. 984 din 21.09.1998

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea bunurilor imobile, nr. 61 din 29.01.1999

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale, nr. 718 din 20.07.2000

Hotărîrea Guvernului cu privire la furnizarea şi conţinutul informaţiei cadastrale, nr. 58 din 24.01.2001

Hotărîrea Guvernului despre crearea Sistemului informaţional automatizat „registrul de stat al unităţilor administrativ – teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei” nr. 1518 din 17.12.2003

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, nr. 670 din 09.06.2003

 

 

 

 

  

 

 

 

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile, nr. 958 din 04.08.2003

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor bunurilor imobile nr. 900 din 24.07.2003

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi a altor active, nr. 688 din 09.10.1995

Hotărîrea Guvernului cu privire la crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional, nr.1298 din 28.10.2003

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Reţeaua Geodezică Naţională, nr. 48 din 19.01.2001