Despre Agenție

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.
Conform Hotărîrii Guvernului nr 383 din 12 mai 2010 cu modificările şi completările ulterioare efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru este în număr de 42 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.

Organigrama Agentiei Relatii Funciare si Cadastru .ppt

 

Lista membrilor Consiliilor de Administrare ale Întreprinderilor de Stat faţă de care Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru îşi exercită funcţia de fondator.doc

DECLARAȚIILE DE BUNA GUVERNARE:

 Declaratia privind buna guvernare pentru anul 2015.PDF

Declaratie de buna guvernare arfc.gov.md/node/297

 
Înscrierea la audienţă 
Conform Hotărîrii Guvernului 689 din 13 noiembrie 2009 Cu privire la organizarea audienţei, se desfăşoară în dependenţă de graficul înscriirilor conform registrului de evidenţă. 
 Dl Anatolie Ghilaş, director general în prima şi a treia zi de luni a lunii curente între orele 15.00- 17.00
Dl Ştefan Crigan, director general adjunct în a doua şi a patra zi de luni a lunii curente între orele 15.00-17.00 
Înscrierile se efectuează la telefonul anticamerei 022 881 255 
Contacte:Sediul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova
str. Serghei Lazo, 48
Chişinău, Republica Moldova
MD-2004
Tel:  + 37322 881255
Fax: + 37322 226373
E-mail: info@arfc.gov.md
Web: www.arfc.gov.md
 
Procedura de depunere a petiţiilor:
 Petiţiile în adresa Agenţiei Relaţii şi Cadastru se expediază prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei” sau personal în Cancelaria Agenţiei , precum şi prin intermediul poştei electronice info@arfc.gov.md
Examinarea petiţiilor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire  la petiţionare nr.190-XII din 19.07.1994 şi altor acte normative şi legislative.
Cerinţele obligatorii la depunerea petiţiei: 
 Legea cu privire la petitionare nr.190-XIII din 19.07.1994
 Petiţia se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
     Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
      (1) Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.
     (2) Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin.(1) se consideră anonime şi nu se examinează.
Petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care este informat în scris sau în formă electronică petiţionarul.